Thông tin bảo hành

  • Sản phẩm đều được bảo hành 100% trên toàn quốc

Điều kiện hưởng bảo hành

Chế độ đổi trả trong vòng 1 tháng , quá trình bảo hành nhanh chóng sau 5 phút kiểm tra  ( lợi thế tuyệt đối )

Hỗ trợ bảo hành khách” : khi các bạn sử dụng sản phẩm của locvung.net, được hỗ trợ …

Ngoài ra khi hết thời hạn bảo hành chúng tôi vẫn hỗi trợ tùy từng hạng mục thiết bị

Trường hợp không được nhận bảo hành

  • Sản phẩm lỗi vật lý không do nhà sản xuất….
  • Sản phẩm thiết bị mất tem niêm phong, mất ốc, mất linh kiện hoặc bị thay thế bằng linh kiện khác.