Điều kiện đổi trả sản phẩm

  • Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn.
  • Kiện hàng…
  • Hàng công ty cung cấp ( không bị thay thế)