Các hình thức than toán

  1. Chuyển khoản: công ty sẽ thông báo số tài khoản khi quý khách liên hệ

STK1:

STK2:

 Các bạn tra trên tìm kiếm facebook hoặc đường linh sau:

  • Thanh toán theo nhà xe ( nhận hàng, kiểm tra rồi quý khách gửi tiền theo nhà xe )
  • Thanh toán tại nhà : nhân viên bưu điện sẽ mang máy đến tận nơi, quý khách kiểm tra hàng rồi thanh toán cho nhân viên bưu điện